Doorzoek het ISO register

OF  

Doelstellingen ISO Register

ISO Register heeft een aantal activiteiten en doelstellingen voor ogen. Deze activiteiten en doelstellingen zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en geven weer waarom wij doen wat wij doen.

ISO Register heeft de volgende activiteiten als peilers:
1) Registreren en Publiceren
2) Stimuleren van certificering
3) Kennisvermeerdering bevorderen

Registreren en Publiceren

Registratie op zichzelf staand is een belangrijk gegeven. Echter zonder (openbare,centrale) publicatie is het registeren niet altijd zo zinvol. Een bedrijf kan geregistreerd staan als gecertificeerd, maar zonder gemakkelijke toegang tot een openbaar, centraal register zal dit gegeven van weinig waarde zijn. ISO Register ziet het centraal registreren en openbaar publiceren van ISO certificaten als een groot voordeel voor verschillende partijen:

Marktpartij: ISO gecertificeerde ondernemingen

  • Gecertificeerde bedrijven hebben te kennen gegeven graag opgenomen te willen worden in een centraal landelijk register van ISO gecertificeerde bedrijven
  • Men wil als gecertificeerd bedrijf gemakkelijk vindbaar zijn. 
  • Men hoopt, mede door certificering, nieuwe klanten aan te trekken.

Marktpartij: opdrachtgevers

  • Opdrachtgevers welke bij voorkeur zaken willen doen met gecertificeerde bedrijven of certificering eisen, willen een register kunnen raadplegen om gecertificeerde toeleveranciers gemakkelijk te kunnen vinden en selecteren.
  • Opdrachtgevers willen inzicht verkrijgen over de status en inhoud van een  certificaat zonder direct contact op te hoeven nemen met het gecertificeerde bedrijf.

Stimuleren tot certificering

Door middel van publicaties, omdat certificeren en het toepassen van ISO systemen enorm bijdraagt aan een goed geleide organisatie en beheer. Er ligt nog een markt open van ca. 90% van de bedrijven in Nederland die nog niet gecertificeerd zijn. Daarnaast willen we een  bredere toepassing van meerdere normen stimuleren.

Kennisvermeerdering

Uit onderzoek en ervaring komt naar voren dat er behoefte is aan een centrale onafhankelijke informatiebron en wegwijzer over ISO certificering.

Uit onderzoek is eveneens gebleken dat een hoog percentage van alle ondernemers in Nederland, met name binnen het midden- en kleinbedrijf, onwetend is over ISO certificering en alles wat daarmee samenhangt. Men heeft er weleens iets over gehoord maar weet niet wat het nut en doel van certificering is.
Ook heersen er soms negatieve vooroordelen omdat men niet weet hoe fijn en goed het is om volgens de richtlijnen van ISO bezig te zijn.


Certificatie Instellingen

Advertentie

ISO bedrijven in het register