Doorzoek het ISO register

OF  

Wie houdt de normen bij?

De wereld, de maatschappij en het bedrijfsleven is continu in beweging en onderhevig aan veranderingen. Kennis vermeerdert, inzichten wijzigen. Er wordt voortdurend nagedacht over verbeteringen.

De commissies van nationale en internationale normalisatie-instellingen evalueren van tijd tot tijd de bestaande normen en bekijken of de normen nog wel aan de eisen van de tijd voldoen. Indien men tot de conclusie komt dat een norm aangepast (verbeterd) dient te worden, komt er een nieuwe, gewijzigde norm.

Ieder gecertificeerd bedrijf dient binnen een vastgestelde overgangsperiode de wijzigingen te implementeren, waarna een nieuw certificaat, op basis van de nieuwe norm, uitgereikt kan worden. Wanneer u in het bezit bent van een geldig certificaat, zal uw certificatie instelling u hiervan op de hoogte stellen indien dit geldt voor u.

Actuele informatie over normen en wijzigingen worden ook gepubliceerd op de website van de NEN, ook wel NNI; de Nederlandse Normalisatie Instituut (www.nen.nl).

Certificatie Instellingen

Advertentie