Doorzoek het ISO register

OF  

Welke ISO normen zijn er?

De ISO organisatie in Geneve heeft reeds meer dan 18.000 normen ontwikkelt op verschillende gebieden en toepassingen. ISO Register richt zich primair op ISO normen voor kwaliteitmanagement. Hieronder volgt een overzicht en korte omschrijving van kwaliteitsnormen.

Voor meer informatie over ISO normen als ook het bestellen van normbladen, kunt u terecht bij de NEN.

ISO 9001 - Algemeen kwaliteitmanagementsysteem

ISO 9001 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u uw klanttevredenheid verhoogt. ISO 9001 wordt door interne en externe partijen (zoals certificatie-instellingen) gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. 

De ISO 9001 norm is sinds zijn ontstaan verder ontwikkeld. ISO 9001:2008 is de meest recente norm. Deze is, op enkele verduidelijkende aanpassingen na en verbeterde aansluiting op de ISO 14001 milieunorm, deze norm is qua structuur vrijwel gelijk aan ISO 9001:2000 welke tot november 2010 nog geldig is.

ISO 14001 - Kwaliteitmanagementsysteem voor milieubeheer

ISO 14001 is een norm op het gebied van milieu. Deze norm geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem. Bedrijven hebben zo een handvat om op systematische wijze de milieu-aspecten als gevolg van hun activiteiten en producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen. U kunt rekenen op een vermindering van de milieubelasting, kostenbesparing en imagobevordering. Deze norm kan door zowel interne als externe partijen worden gebruikt.

De actuele versie is ISO 14001:2004.

ISO 22000 - Kwaliteitmanagementsysteem voor voedselveiligheid

ISO 22000 stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen. Deze loot aan de ISO-stam voor managementsystemen combineert 'the best of both worlds': concrete voedselveiligheidcondities, gebaseerd op de basishygiënevoorwaarden en de HACCP-standaard van de Codex Alimentarius en een effectief management van de beheersmaatregelen op basis van de kwaliteitsmanagementstandaard ISO 9001.

De norm is ketengericht en van toepassing op bedrijven in de voedingsmiddelensector, variërend van primaire productie tot retail en de toeleverende bedrijven zoals de verpakkings- en de reinigingsmiddelenindustrie. ISO 22000 biedt daarmee een antwoord op de internationale vraag naar een certificeerbare standaard die pre-requisites, HACCP en managementelementen combineert tot een efficiënte managementsysteemnorm voor voedselveiligheid.

ISO 22000 is een eisenstellende norm en kan ook worden gebruikt als basis voor een HACCP-certificaat. De actuele versie is ISO 22000:2005.

ISO 27001 - Kwaliteitmanagementsysteem voor informatiebeveiliging

ISO 27001 is een norm welke geheel gericht is op de beveiliging van al uw bedrijfsgegevens en de aan u ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens van uw klanten. Het lekken van gegevens kan leiden tot ernstige financiële schade en aantasting van het bedrijfsimago.

ISO 27001 beschrijft de eisen en richtlijnen voor het opzetten, implementeren, gebruik, monitoring, evalueren, onderhouden en verbeteren van een gedocumenteerd veiligheidssysteem afgestemd op het zakelijke risico van de gehele onderneming of delen van de onderneming. Deze norm kan toegepast worden binnen elk type organisatie, grootbedrijf of MKB bedrijven, zoals commerciële bedrijven, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, etc. De norm is een uitstekend borgingsinstrument om de beveiliging te beheren en voortdurend te verbeteren.

De structuur van de norm is gebaseerd op de ISO 9001 norm. De nieuwste versie is ISO 27001:2005.

ISO 29001 - Kwaliteitmanagementsysteem voor de olie-, gas-, en petrochemische industrie

ISO 29001 is een internationale standaard bedoeld voor toeleveranciers in de olie-, gas, chemische- en petrochemische industrie die aan willen tonen dat hun producten voldoen aan de strenge eisen van dit marktsegment.

De actuele versie is ISO 29001:2007.

ISO 16949 - Kwaliteitmanagementsysteem voor automotive sector

ISO 16949 is een door de wereldwijde automobielfabrikanten ontwikkelde kwaliteitsnorm voor toeleverende bedrijven van systemen, componenten, onderdelen en materialen voor de automobielindustie.

ISO16949 is op ISO 9001 gebaseerd en is aangevuld met sectorspecifieke eisen om structureel een juiste prioriteitsstelling te garanderen en om een proces van continue verbetering te bewerkstelligen met gebruikmaking van een aantal bewezen methoden. Het ultieme doel van ISO16949 is verhoging van de leverbetrouwbaarheid en verlaging van het kostenniveau in de gehele keten door continue verbetering van kwaliteit, effectiviteit en efficiency. 

De nieuwste versie is ISO 16949: 2009.

ISO 13485 - Kwaliteitmanagementsysteem voor medische hulpmiddelen

ISO 13485 is een norm welke van toepassing is op bedrijven die medische hulpmiddelen willen aanbieden op de internationale markt en daarbij moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Een goede manier om aan zowel de wetgeving als klanteisen te voldoen is door het invoeren van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 13485 norm.

De ISO 13485 is de medische variant van de ISO 9001. De nieuwste versie is ISO 13485:2005 norm.

ISO 20252 - Kwaliteitmanagementsysteem voor marktonderzoek

ISO 20252 is de internationale norm voor marktonderzoek die werd opgesteld door de Technische Commissie ISO/TC 225, Markt-, opinie-, en sociaalwetenschappelijk onderzoek.

De meest actuele versie is ISO 20252:2006.

Voor meer informatie over ISO normen als ook het bestellen van normbladen, kunt u terecht bij de NEN.

Certificatie Instellingen

Advertentie

ISO bedrijven in het register