Doorzoek het ISO register

OF  

Waarom zijn er ISO normen?

Kort samengevat: Internationale normen zijn ontwikkeld om de grote hoeveelheid specifiek landelijke normen terug te dringen waardoor wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid ontstaat. ISO normalisatie bevordert efficiency en levert kostenbesparingen op.

In de afgelopen decennia zijn er tienduizenden normen ontwikkeld voor systemen, werkmethodieken, materialen, producten en begrippen met als doel uniformiteit en duidelijkheid te creëren. Ieder land ontwikkelde zo zijn eigen normen met onderling verschillende eisen en richtlijnen. In Nederland werden bijvoorbeeld de NEN normen ontwikkeld, in Duitsland de DIN normen, in Engeland de BS normen, in Frankrijk de AFNOR normen, op Europees niveau de EN normen, etc.

Vooral voor exporterende bedrijven die in meerdere landen wereldwijd zaken doen, was deze diversiteit in normen per land een zware, tijdrovende en vooral ook kostenverhogende last. Zij moesten per slot voldoen aan al die verschillende eisen. Door de enorme toename van de wereldhandel ontstond er steeds meer behoefte aan het terugdringen van de verschillende landelijke normen en aan uniformiteit op mondiaal niveau.

ISO Geneve

De grootste ontwikkelaar en uitgever ter wereld van internationale normen, de ISO organisatie in Geneve, werd na de tweede wereldoorlog opgericht en heeft sindsdien meer dan 18.000 normen ontwikkelt. Dit zijn normen voor kwalteitmanagementsystemen, product- , materiaal en constructiesnormeringen als ook methodieken om efficiency en transaparantie in bedrijfsprocessen te creëren.

Vooral de normen voor kwaliteitmanagementsystemen, waarvan de meest bekende ISO 9001 en ISO 14001, bewerkstelligen onderling vertrouwen en hebben een handelsbevorderend effect. In Nederland zijn enkele tienduizenden organisaties gecertificeerd volgens een ISO kwaliteitsnorm, wereldwijd meer dan een miljoen zelfs. Men heeft het positieve effect van ISO normen begrepen.

Certificatie Instellingen

Advertentie