Doorzoek het ISO register

OF  

Hoe worden de ISO normen ontwikkeld?

Wanneer belanghebbende partijen uit bepaalde marktsegmenten aangeven en kunnen aantonen dat er duidelijk behoefte is aan normalisatie, lanceert ISO Geneve het voornemen om een nieuwe internationale ISO norm te ontwikkelen.

Daaraan voorafgaand communiceert een bedrijfstak of andere belangengroep doorgaans eerst met een van de nationale leden van ISO over de inhoud en eisen van een nieuwe norm. Voor Nederland is dat bijvoorbeeld het NEN. Deze stelt  vervolgens de ontwikkeling van een nieuwe norm in een bepaald marktgebied voor en treedt in overleg hierover met één der  gespecialiseerde deskundigheidscommissies van ISO. Wanneer er geen speciale commissies voor een vakgebied bestaan kunnen de voorstellen ook voorgelegd worden aan de landelijke leden van ISO om van daaruit een nieuwe internationale commissie van deskundigen te formeren.

Om aanvaarding van de ontwikkeling van een nieuwe ISO norm te verkrijgen, moet de meerderheid van de deelnemende leden en technische commissie de ontwikkeling ondersteunen. Er wordt vooraf onderzocht of er wereldwijd behoefte bestaat aan de nieuwe norm en wordt onderzocht of er mondiaal een breed draagvlak is om de nieuwe norm ook daadwerkelijk te implementeren.

Technische commissies

ISO-normen worden ontwikkeld door technische commissies (projectcommissies), bestaande uit deskundigen uit bijvoorbeeld industriële, technische en zakelijke marktsegmenten die hebben gevraagd om de norm. De commissies kunnen vergezeld worden door vertegenwoordigers van overheidsinstanties, branche organisaties, consumentenverenigingen, gerelateerde deskundige andere organisaties en eventueel academici.

Nadat de inhoud van de nieuw ontwikkelde norm tot stand gekomen is, wordt het concept voor commentaar voorgelegd aan alle deelnemende landen. Nadat meningsverschillen opgelost zijn en aanpassingen doorgevoerd zijn, wordt over acceptatie van het ontwerp gestemd. De norm dient unaniem door tenminste 75% van de deelnemende landen goedgekeurd te worden. ISO werkt samen met circa 165 landen.

Na definitieve goedkeuring krijgt de norm de status van officiële ISO norm en is de geboorte van een nieuwe norm een feit geworden.

Advertentie

ISO bedrijven in het register