Doorzoek het ISO register

OF  

TÜV Nederland QA B.V.

De bestaansgrond van TÜV Nederland en onze blik naar de toekomst

Als organisatie hebben wij ons eigen lange-termijn beeld bij het strategisch denken en het praktisch doen, wie we zijn en waar we actief willen zijn. Deze gedachtegang vormt de leidraad voor onze dagelijkse activiteiten, het overbrengen van onze deskundigheid en onze manier van communiceren naar de markt.
Missie

TÜV Nederland QA B.V. als onderdeel van de wereldwijd vertegenwoordigde TÜV Nord Group, is een certificatie- en inspectie-instelling gebouwd op en gegroeid vanuit haar kernactiviteit, “onafhankelijke beoordeling”.

Deze beoordeling is gericht op bedrijven, processen en producten en geeft onze stakeholders het vertrouwen dat voldaan wordt aan getoetste criteria.

Onze organisatie is vanuit haar onafhankelijkheid een betrouwbare partner gebleken, zowel naar het eigen personeel, het bedrijfsleven, de consument als naar de overheid.
Kwaliteit van onze beoordeling staat altijd voorop en is ons primaire bestaansrecht. Daarmee geven wij invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zoeken wij steeds weer actief naar verdere uitbreiding van deze verantwoordelijkheid.


Visie

Wij zien onszelf in toenemende mate een zwaardere maatschappelijke rol toebedeeld krijgen in relatie tot onafhankelijke beoordeling.
Dit maakt het noodzakelijk om voortdurend kritisch te zijn op het verbinden van onze naam aan certificatie- en inspectieproducten.
Deze kritische blik richt zich ook voortdurend op de toetsing van de hoogwaardige professionele service die wij willen bieden.
Dit lukt alleen door middel van voortdurende ontwikkeling van competenties van onze medewerkers. Daarbij blijft de praktische insteek van onze professionals een belangrijk uitgangspunt.

TÜV Nederland streeft voortdurend naar een toenemende mate van transparantie in dienstverlening.
Het dient onze stakeholders duidelijk te zijn wat we wel en wat we niet willen doen, natuurlijk binnen het kader van commerciële én sociaal-maatschappelijke doelstellingen.

Onze dienstverlening blijft niet beperkt tot bestaande certificatie- en inspectieproducten maar zal ook meer gericht gaan worden op meer op maat gemaakte producten en op TÜV-eigen standaard producten.
Maatschappelijke en kwalitatieve meerwaarde blijven belangrijke uitgangspunten.

Bedrijfsnaam: TÜV Nederland QA B.V.
Adres: De Waal 21c
5684 PH BEST
 
Tel. nummer:499 339-500
Fax nummer:499 339-509
Website:www.tuv.nl

TUV Rheinland Nederland B.V.

We luisteren naar de ambities van onze klanten.
Die ambities vertalen we in audits, certificaten en labels voor managementsystemen, personen en producten.
Diensten die we het liefst in samenhang en geïntegreerd uitvoeren om duurzaam succes of bussines excellence voor onze opdrachtgevers te realiseren.

TÜV Rheinland Nederland B.V. is gespecialiseerd in het testen, keuren en certificeren van producten, systemen en personen.
Onze certificaten vormen een nationale en internationale erkenning van de kwaliteit van onze klanten in zorg, medische sector, voeding, ICT en industrie: niet voor niets stuk voor stuk sectoren waar streven naar kwaliteit van levensbelang is.

TÜV Rheinland Nederland B.V. richt zich sinds 1991 op certificatie om de expertise op de vele kennisgebieden van de TÜV Rheinland-organisatie in te zetten voor het afgeven van kwaliteitsverklaringen.
We hebben eigen hooggekwalificeerde auditoren in dienst en beschikken over een netwerk van externe auditoren.

Bedrijfsnaam: TUV Rheinland Nederland B.V.
Adres: Postbus 541
7300 AM APELDOORN
 
Tel. nummer:0 88 888 7 888
Website:www.tuv.com/nl