Doorzoek het ISO register

OF  

Wie mag accrediteren?

Het toepassen van de internationale normen die bij het accrediteren worden gebruikt, verzekert dat een product, dienst of organisatie overal op dezelfde basis wordt beoordeeld of getest. Dat levert vertrouwen in vergelijkbaarheid van certificaten, testen en rapporten in binnen- en buitenland.

De Raad voor Accreditatie (RvA) is de Nederlandse ondertekenaar van meerzijdige overeenkomsten met internationale overkoepelende organisaties op het gebied van accreditatie, zowel Europees als wereldwijd. De overeenkomsten voorkómen dat instellingen in ieder land een accreditatie moeten aanvragen, omdat accreditaties van de lidstaten over en weer worden geaccepteerd. Deze internationale overeenkomsten zorgen er dus voor dat accreditatie een ‘paspoort’ is waardoor de toegang tot internationale markten wordt vereenvoudigd.

Certificatie Instellingen

Advertentie

ISO bedrijven in het register