Doorzoek het ISO register

OF  

Wat houdt accreditatie in?

Certificatie en Accreditatie

Certificatie Instellingen (ook wel C.I. genoemd) controleren of bedrijven zich aan de regels van hun ISO certificatie houden.

Met betrekking tot de betreffende ISO norm voeren zij controles bij bedrijven uit en geven een onafhankelijk oordeel over de werking ervan.

Certificatie Instellingen in Nederland kunnen ook kiezen voor accreditatie (certificatie), dit gebeurt door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Een overzicht  van door de RvA geaccrediteerde Certificatie Instellingen vindt u onder:  
http://www.rva.nl/?p=cins0200
 ---> bij 'kies type instelling'- 'certificerende instelling' selecteren op de RvA site ---> vervolgens onderaan 'Zoek in instellingen'

Accreditatie is dus eigenlijk het certificeren van de Certificatie Instelling op basis van een onafhankelijk onderzoek. 

Deze accreditatie is niet verplicht, wel hebben Certificatie Instellingen zich te houden aan de eisen uit de internationale norm voor CI's:  ISO/IEC 17021.

Deze norm stelt eisen aan de certificatie instellingen om op deskundige, onafhankelijke en onpartijdige wijze de gecertificeerde bedrijven te controleren.

Certificatie Instellingen

Advertentie

ISO bedrijven in het register