Doorzoek het ISO register

OF  

Waarom accreditatie?

U wilt kunnen vertrouwen op de kwaliteit van geleverde producten en diensten. Steeds meer vormen nationale en internationale normen de basis voor de beoordeling van die kwaliteit. Daarbij wordt vaak een keurmerk, certificaat of testrapport gebruikt om aan te tonen dat de kwaliteit is vastgesteld. Bijvoorbeeld een eco-keurmerk, een kwaliteitskeurmerk voor liften  of de dienstverlening in de gezondheidszorg en het onderwijs.

Om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van keurmerken, certificaten of testrapporten te waarborgen, beoordeelt een accreditatie instelling de certificeerders op haar deskundigheid en onafhankelijkheid bij het uitvoeren van de specifieke activiteiten. Accreditatie betekent dat een gezaghebbende verklaring wordt afgegeven over de technische bekwaamheid van de beoordeelde instelling.

De accreditatie instelling beoordeelt instellingen en de betreffende werkzaamheden tegen nationale (NEN), Europese (EN) en internationale (ISO en IEC) normen. Leidt de beoordeling tot een positief besluit over accreditatie, dan mag de instelling vervolgens het accreditatiemerk met registratienummer voeren, waarmee ze haar bewezen deskundigheid voor die activiteit ook aan haar eigen opdrachtgevers kan aantonen. Accreditatie bevordert zo het vertrouwen in de kwaliteit van goederen en diensten, zowel binnen als buiten Nederland.

Certificatie Instellingen

Advertentie

ISO bedrijven in het register